Lehárovo leto

od 10.08.2014,19:00 do 23:59

Miesto konania: Nám. gen. Klapku, Komárno / Klapka tér, Komárom

« späť na titulku