Lehárové leto / Lehár Nyár

od 20.07.2014,19:00 do 23:59

Benes DISCO / funky ,  soul

Miesto konania: Klapkovo nám., Komárno / Klapka tér, Komárom

« späť na titulku