Lehárov majáles / A Lehár majálesza

od 30.05.2015,08:00 do 23:59

Lehárov majáles

Miesto konania: Mrtvák, Apáli čárda, Komárno, nám. Klapku, Komárno, Dôstojnícky pavilón

« späť na titulku