„Kým zaznie veľká Harmónia, …“ / "Míg végre megszólal a nagy Harmónia, .." Kodály Zoltán

od 26.04.2014,17:00 do 23:59

Medzinárodné stretnutie SZ

Miesto konania: Dôstojnícky pavilón , Nám. gen. Klapku, Komárno / Tiszti pavilon, díszterem, komárom

« späť na titulku