Kurz tvorby plagátov – Ako na to…

od 14.07.2015,08:00 do 15:00

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje Kurz tvorby plagátov – Ako na to…, ktorý sa uskutoční 14.7.2015 v školiacej multimediálnej miestnosti č. 103 Domu Matice slovenskej v Komárne pod vedením PhDr. Petra Murára, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Účastníci sa naučia vytvárať plagáty a iné propagačné materiály v bezplatnej verzii grafického programu Photoshop CS2, ktorého návod na inštaláciu obdrží mailom každý zájemca, ktorý potvrdí svoju účasť záväznou prihláškou. Na stretnutie si treba prinesť vlastný notebook, v ktorom bude program vopred nainštalovaný.

Účastnícky poplatok za kurz je  10,- € /účastník. Počet účastníkov je limitovaný na 10 osôb.

Prihlásiť sa treba najneskôr do 10.7.2015 na e-mailovú adresu: chytilova.osveta@gmail.com.

Program kurzu

7:45 – 8:00  Registrácia účastníkov

8:00 – 11:00  1. blok – tvorba plagátov

11:00 – 12:00  Prestávka

12:00 – 15:00  2. blok – tvorba plagátov

Záväzná prihláška

Viac info.: Mgr. Daniela Chytilová

Miesto konania: DMS, nám. M.R.Štefánika 6, Komárno

« späť na titulku