Kukuričný ostrov / Kukorica sziget

od 15.10.2015,18:00

Kukuričný ostrov

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / Vasmacska filmklub

« späť na titulku