Krst zborníka

od 03.03.2016,16:00

Krst zborníka

Miesto konania: Knižnica Józsefa Szinnyeiho , Eötvösa 35, Komárno

« späť na titulku