Kresťan a politika ?

od 02.06.2013,09:30 do 18:00

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v komárne Vás srdečne poztýva v nedeľu 2. júna 2013 na stretnutie s poslancom národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Škripekom.

9:30 hod.  Biblická úvaha o úlohe postáv Starého zákona vo vtedajšom verejnom živote

15:00 hod.  Diskusia nielen o postavách Starého zákona

Miesto konania: Priestory Cirkevného zboru Bratskej jednoty baptistov v Komárne, Železničná ulica 15, Komárno
Kontakt: Tel.: 035/ 7721 123, 0907 731 428

« späť na titulku