Kreatívne bez bariér VII. a 5. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami…

od 12.11.2021,16:00

Milí priatelia!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vás srdečne pozýva na výstavu dvoch výnimočných projektov Kreatívne bez bariér VII. a 5. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami… Oba projekty vznikli  v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne.

Akékoľvek umenie má v sebe silu stierať rozdiely medzi ľuďmi a poskytuje možnosť získať na veci nový pohľad. Je oblasťou, v ktorej môžu vyniknúť aj ľudia, ktorí často prežívajú nekomfortné situácie. Pomocou umeleckých tvorivých dielní, využívania výtvarníckych techník spájame verejnosť s klientmi Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym a zdravotným postihnutím, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu, čo preukázali svojím talentom.

Tvorbu našich spoločných aktivít si budete môcť pozrieť do konca novembra na nezvyčajnom mieste, vo výkladoch bývalej predajne obuvi SOŇA na Palatínovej ulici, ktoré nám poskytol Štátny archív Nitra pobočka Komárno.

Slávnostné otvorenie sa bude konať 12.11.2021 o 16:00 aj s exteriérovou výstavou diel pod holým nebom pred výkladmi predajne.

Príďte sa pozrieť a podporiť mladých tvorivých klientov združenia.

 

S úctou

 

Jana   M a č i c o v á

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
Výtvarníctvo, fotografia, film
Telefón: 035/760 3783, 0918 940 648, 0907 218 172
Web: www.roskn.sk
E-mail: osveta.vff@gmail.com, jana.macicova@ros-komarno.sk

Miesto konania: Výklady bývalej predajne obuvi SOŇA na Palatínovej ulici, Komárno

« späť na titulku