Košickí mešťania / A kassai polgárok

od 02.10.2015,19:00

Košickí mešťania

Október 2-án /Premier bérlet/

, 3-án 19 órakor, 4-én 15 órakor, november 6-án, 7-én 19 órakor a kassai Thália Színház előadása a komáromi színpadon!

http://www.thaliaszinhaz.sk/new/index.php?option=com_content&view=article&id=159%3Akassai-polgarok&catid=39%3Aeladasok&Itemid=59&lang=hu

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfiho ulica 1, Komárno

« späť na titulku