Košickí mešťania / A kassai polgárok

od 03.10.2015,19:00

Košickí mešťania

Jókai bérlet

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfiho ulica 1, Komárno

« späť na titulku