KOR-ZÁR KLUB – VENDÉG: VARRÓ DÁNIEL

od 05.03.2014,18:00 do 20:00

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: Bérletszünet

« späť na titulku