KONCZ ZSUSZA / KONCZ ZSUSZA koncert

od 25.04.2013,19:00 do 21:00

POZOR, zmena termína! FiGYELEM, változás!

Info: www.elokoncert.sk , Tel.: 0905 654 349

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / Révkomáromi VMK, Hradná 1, Komárno
Kontakt: Jegyelővétel/ Predpredaj vstupeniek: MsKS Komárno, Hradná ul. č. 1, Tel.: 035/7713 550, 0905 892 579

« späť na titulku