Koncert Vidoq´s Criminal Record

od 06.12.2014,21:00

Uzavretie úspešnej sezóny 2014 v domovskom podniku.

Miesto konania: Cella Lux, Jókaiho 32 Komárno

« späť na titulku