Koncert pedagógov ZUŠ / Pedagógushangverseny KMA

od 31.03.2016,17:00

Vstup voľný / A belépés díjtalan

Miesto konania: Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu, nám. generáal Klapku, Komárno / Tisziti pavilon dísztermében

« späť na titulku