Komárno vytesané do skaly

od 12.07.2014,09:00 do 30.08.2014,23:59

každú sobotu, asi od 09:00hod. do 13:00 hod.

Miesto konania: Námestí generála Klapku v Komárne / Klapka tér, Komárom

« späť na titulku