Komárňaské zimné plávanie vo Váhu / Komáromi téli Vágúszás 2013

od 28.12.2013,13:00 do 23:59

https://www.facebook.com/klub.extremnych.sportov

Miesto konania: Parkovisko vedľa Váhu, cestmý most / Vág híd melletti parkoló, Komárno

« späť na titulku