Komárňanské Zimné Plávanie vo Váhu / Komáromi Téli Vágúszás

od 27.12.2014,14:00 do 23:59

Miesto konania: Pri Váhu, Komárno

« späť na titulku