Komárňanské organové koncerty / Komáromi orgonaesték

od 18.09.2016,18:00 do 16.10.2016,18:00

Komárňanské organové koncerty

Miesto konania: Kostol sv. Ondreja, Komárno / Szent Andás-templom

« späť na titulku