Komárňanské leto – Komáromi nyár

od 15.07.2016,08:00 do 28.08.2016,23:59

https://www.facebook.com/KNSummer/

Miesto konania: Komárno

« späť na titulku