Komárňanské Jókaiho Dni / Komáromi Jókai Napok – 2013

od 10.06.2013,08:00 do 23:59

Jókaiho dni – každoročne opakujúci sa divadelný festival na počesť rodáka mesta, romantického spisovateľa Móra Jókaiho – je súťažou maďarských divadelných súborov a jednotlivcov v prednese prózy (jún).

 

« späť na titulku