Komárňanské FOTO Spektrum 2017 – Uzávierka 10. 03. 2017 Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/komarnanske-foto-spektrum-2017-uzavierka-10-3-2017/

od do 06.04.2017,17:00

Komárňanské FOTO Spektrum 2017 – Uzávierka 10. 03. 2017  Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/komarnanske-foto-spektrum-2017-uzavierka-10-3-2017/

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy

Regionálne osvetové stredisko v Komárne si Vás dovoľuje osloviť pri príležitosti organizovania súťaže pre neprofesionálnych fotografov Komárňanské FOTO Spektrum 2017, ktorá je okresným kolom 45. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie AMFO 2017.

 

Pre všetkých, ktorí sa chcú tejto postupovej súťaže zúčastniť, prikladáme PROPOZÍCIE s potrebnými informáciami a prihlášku.

 

Termíny regionálneho kola súťaže:

Uzávierka odovzdávania prác:  10. marec 2017

Slávnostné vyhodnotenie a otvorenie výstavy: 6. apríl 2017, 17:00 hod. Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Rozborový seminár: 6. apríl 2017, 16:00 hod. Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Výstava potrvá do 2. mája 2017

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1, Komárno

« späť na titulku