Komárňanské dni – Komáromi napok

od 28.04.2022,19:00 do 23:59

Komárňanské dni – Komáromi napok

Malé javisko

28. Apríl , Štvrtok :

19:00 – Eli Trio

20:00 – Litauszki Pali

Program SK

Musor HU

 

28. APRÍL (štvrtok):
08.00 Medzinárodné dni kultúry – otvorenie stretnutia družobných škôl (Gymnázium H. Selyeho sVJM)
08.30 Silový päťboj stredoškolákov (Stredná odborná škola obchodu a služieb)
09.00 IXX. Malá športová olympiáda; športová súťaž predškolákov (Športová hala, Športová ul. 1)
09.00 Míľniky 2022 – konferencia miestnej histórie (Hlavná budova Podunajského múzea)
10.00 – 13.00 Bezplatné meranie krvného tlaku a osobné poradenstvo ohľadne prevencie rakoviny hrubého čreva
(Komárňanská informačná kancelária, Nám. gen. Klapku)
15.00 Knižka napísaná farbičkami, alebo čo nového u Gabiky na dvore? Stretnutie s Gabrielou Futovou a Miroslavom Regítkom
spojené s autogramiádou (Knižnica Józsefa Szinnyeiho)
18.00 20 rokov na koči Déryné – fotovýstava a galavečer z príležitosti 20. výročia založenia Divadla Teátrum
(Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho)
19.00 Koncert Eli Csóka (javisko Vínnej uličky)
20.00 Koncert Litauszki Pali &Friends (javisko Vínnej uličky)

Miesto konania: Komárno

« späť na titulku