Kodály Zoltán Nyomában

od 19.03.2018,17:00

Kodály Zoltán Nyomában

Miesto konania: CSEMADOK, nám. Kossútha 3, Komárno

« späť na titulku