Klub Zdravia – Egészség Klub

od 24.11.2014,18:00 do 23:59

„Esenciálne oleje ako liek“ – Anna Vašková (Bratislava) / „Az eszenciális  olajok, mint gyógyszerek“

v jazyku slovenskom –  szlovák   nyelven

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / Városi Művelődési Központ Hradná 1, Komárno
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 550, Email: helena.saliova@gmail.com

« späť na titulku