Klub Zdravia – Egészség Klub

od 10.11.2014,18:00 do 23:59

„Rozprávka na večer : Osobnostný rozvoj ženy  a odvaha narábať so  svojou energiou“ / „MESEEST : A  nő személyiségfejlődése, erejének bátor használata.” Benyó Erzsébet

v jazyku maďarskom – magyar nyelven

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / Városi Művelődési Központ Hradná 1, Komárno
Kontakt: Info: 0905 960 188, 035 77 13 550, Email: helena.saliova@gmail.com

« späť na titulku