KLUB ZDRAVIA / EGÉSZSÉG KLUB

od 14.04.2014,18:00 do 20:00

Čo je to spiritualita? Úvahy o existenčnej forme, ktorá je iná. / Mi a spiritualitás? Gondolatok egy létformáról, ami más.

Prednáša Budai Attila / Budai Attila előadása

Vstupné / belépődíj: 3 €

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK Komárno

« späť na titulku