KLUB ZDRAVIA / EGÉSZSÉG KLUB

od 24.02.2014,18:00 do 20:00

NOVÉ ENERGIE Z GALAKTICKÉHO STREDU / ÚJ ENERGIÁK A GALAXIS KÖZPONTJÁBÓL

predstavenie Eriky Nagyovej – Erika Nagyová előadása
Vstupné – belépődíj: 2 eur

Miesto konania: MsKS, Hradná 1, Komárno / VMK Komárno
Kontakt: Tel.: 0905/ 892579, 035/ 7713550

« späť na titulku