Kézműves foglalkozás és tánház.

od 11.04.2014,17:00 do 18:00

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / RÉV - A Magyar Kultúra Háza Pevnostný Rad 142
Kontakt: 0905 427 774

« späť na titulku