Kézműves fogflalkozás Méhes Katával és Gyerektáncház

od 12.04.2013,17:00 do 19:00

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / Rév – Magyar kultúra háza, Pevnostný rad 142, Komárno
Kontakt: Tel: +421 35 77 13 895 Mobil: +421 905 427 744

« späť na titulku