Kde bolo, tam bolo… Hol volt, hol nem volt…

od 17.10.2016,09:00

Kde bolo, tam bolo… Hol volt, hol nem volt…

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje rozprávkový festival Kde bolo, tam bolo… pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Témou súťažného festivalu sú Rozprávky bratov Grimmovcov. Prihlášky je možné postúpiť na:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Okresné kolo súťaže sa koná 17. októbra 2016, o 09.00 v Galérii Csemadok, Námestie Kossútha 3, 945 01 Komárno, kde vystavíme najlepšie výtvarné práce.

Do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 26. októbra 2016 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, postupuje 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii.

Uzávierka prihlášok a termín odovzdávania prác: 12. október 2016.

Tešíme sa na Vás!

Miesto konania: Galérii Csemadok, Námestie Kossútha 3, 945 01 Komárno

« späť na titulku