Kamene vo vačku / Kövek a zsebben

od 10.02.2014,19:00 do 23:59

A budapesti Thália Színház előadása  / HOST. PREDST. DIVADLA THÁLIA Z BUDAPEŠTI

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom
Kontakt: www.jokai.sk, Stúdió bérlet

« späť na titulku