IV. Okresný reprezentačný poľovnícky ples / IV. Járási reprezentációs vadászbál

od 26.01.2013,18:00 do 27.01.2013,08:00

V usporiadní reštaurácie Hubert Varga pod záštitou OO Slov. poľ. zväzu /

A Szlovák vadásszövetség Járási szervezete védnőksége alat

 

Vstupné / Belépödíj:  40 €

Predpredaj vstupeniek / jegyeledás :

– Reštaurácia HUBERT, Jókaiho 19, Komárno , tel.: 035/7701787, mobil:  0903705011,

– Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Komárno, Mateja Bela  30, Komárno,  tel.: 035/ 7741262

Miesto konania: ŠD Danubius, Dunajské nábrežie12, Komárno
Kontakt: Reštaurácia HUBERT, Jókaiho 19, Komárno , tel.: 035/7701787, mobil: 0903705011

« späť na titulku