INVITÁCIA / INVITÁCIÓ

od 29.11.2013,18:00 do 23:59

Na prednášku Ferenca Szabóa SJ z Budapešti 29. novembra 2013 18.00 hod. do Galérie Limes, Komárno.

Téma: „ Budenie Pázmánya“

Po prednáške krátka adorácia pred relikviami z

 3. storočia

Szabó Ferenc jezsuita atya / Budapest / előadása 2013. November 29.-én 18 órai kezdettel.

Limes Galéria, Komárom 

Az előadás témája: „Pázmány ébresztése“

Utána rövid ájtatosság a 3.századi női ereklyék előtt.

INVITÁCIÓ 

Miesto konania: Galéria Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom

« späť na titulku