Inšpirácie / Inspirációk

od 10.05.2013,17:00 do 18:00

Občianske združenie pre umelecký a kultúrny rozvoj Podunajska PRO ARTE DANUBII úctivo Vás a vašich priateľov pozýva na otvorenie výstavy pod názvom Inšpirácie

Maya Bott a Emóke Szamaránszky v Galérii Limes, Komárno, Ul. františkánov 31. 10. mája 2013 o 17 hod. /

A Pro Arte Danubií Duna Mente Mûvészetéért Polgári Társulás meghívja Önt és kedves barátait  Bott Maya és Szamaránszky Emőke

 

Inspirációk című kiállítás megnyitójára  a Limes Galériába, Komárom, Ferencesek utcája 31. 2013. május 10.-én, 17 órakor

Výstavu otvorí: PhDr.Veronika Farkas, historička umenia / A kiállítást megnyitja: Dr. Farkas Veronika, művészettörténész
Účinkuje: Petr František, klavír / Közreműködik: Petr František, zongora
Výstavu podporili: Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, Samospráva mesta Komárno / A kiállítás támogatói: a Szlovák Köztársaság Kormánybiztosi Hivatala, Komárom Város Önkormányzata, 

Výstava je otvorená: do 2. júna 2013 / A kiállítás megtekinthető: 2013. június 2-ig

Otvorené: ut-pia 13-17 hod, po-so-ne podľa dohovoru./ Nyitva: kedd-pé 13-17 óráig, hé-szo-va megegyezés szerint.

Tel.: 00421/905/903 920, 00421/907/719 493

Miesto konania: Galérii Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom
Kontakt: Tel.: 00421/905/903 920, 00421/907/719 493

« späť na titulku