INKUBÁTOR KOMÁRNO – Dni otvorených dverí

od 21.11.2014,10:00 do 15:00

Poskytovanie poradenských služieb vo forme osobných konzultácií, ktoré sa budú konať v 4 termínoch do konce decembra 2014.

Novozaložený podnikateľský inkubátor v Komárne v rámci projektu HUSK/1101/1.1.1/0361 financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 ponúka možnosť poskytovania poradenských služieb rôzneho druhu vo forme osobných konzultácií pre študentov, začínajúcich, ako aj fungujúcich podnikateľov.

Kde: kancelárske priestory spoločnosti PROJEKTSERVIS, s.r.o. Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno
Kedy: 03.11.2014, 21.11.2014 medzi 10.00 – 15.00 hod. 01.12.2014, 12.12.2014 medzi 10.00 – 15.00 hod.
Poradenstvo bude poskytované v nasledovných oblastiach:
–  Založenie a vedenie podniku
–  Právne poradenstvo,
–  Ekonomické poradestvo
–  Účtovníctvo
–  Odborné poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a poľnohospodárstva
–  Poradenstvo oblasti projektového manažmentu – možnosti financovania projektov zo ŠF EÚ 
Viac informácií na

www.inkubatorkomarno.sk.

 

« späť na titulku