HORNÁ ZEM / FELVIDÉK

od 12.06.2014,18:00 do 25:59

Vasmacska Filmklub!

Miesto konania: Kotva, JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / VASMACSKA STÚDIÓ , KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom

« späť na titulku