HAUMANN PÉTER a Komáromi Jókai Színházban!

od 30.03.2016,19:00

HAUMANN PÉTER a Komáromi Jókai Színházban!

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE Petofiho č.1. , Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ Petofi utca 1. , Komárno

« späť na titulku