K O N C E R T Y VENOVANÉ PAMIATKE KOMÁRŇANSKÝCH OBETÍ HOLOKAUSTU / HANGVERSENYEK A HOLOKAUSZT KOMÁROMI ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE

od 26.10.2014,15:00 do 23:59

Ob-ianske zdru-enie Concordia2

Miesto konania: Menház – Malá synagóga, Komárno / MENHÁZ KIS - ZSINAGÓGA

« späť na titulku