K O N C E R T Y VENOVANÉ PAMIATKE KOMÁRŇANSKÝCH OBETÍ HOLOKAUSTU / HANGVERSENYEK A HOLOKAUSZT KOMÁROMI ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE

od 02.11.2014,18:00 do 23:59

                    Ob-ianske zdru-enie Concordia2              

Miesto konania: Kostol SV. ONDREJA, Komárno / SZENT ANDRÁS - templom

« späť na titulku