Grafický dizajn

od 03.07.2014,08:30 do 14:00

Účasť je nutné potvrdiť do 30.6.2014 na kontakty – chytilova.osveta@gmail.com, 0911 204 031.

Seminár je bezplatný.

Miesto konania: Domu Matice slovenskej v Komárne, Nám. M. R. Štefánika 6, Komárno / Matica slovenská székháza, Komárom

« späť na titulku