Grafický design

od 22.01.2014,08:00 do 23:59

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 22.1.2014 o 8:00 hod. v priestoroch ROS Komárno odborný seminár GRAFICKÝ DESIGN.

lektor: PhDr. Peter Murárgd

Viac tu: http://www.ros-komarno.sk/products/graficky-design/

Miesto konania: ROS Petőfiho 2, 945 01 Komárno
Kontakt: 035 760 3783, 0911 204 031

« späť na titulku