Foto dialóg / Foto dialógus

od 11.11.2016,17:00

Foto dialóg / Foto dialógus

Miesto konania: Podunajské múzeum, Komárno - Duna Menti Múzeum, Zichyho palác, Nám. gen. Klapku 9, Komárno / Duna Menti Múzeum, Zichy - palotabeli kiállítóterem, Klapka Gy.tér 9

« späť na titulku