FIMO – MOKUME GANE

od 10.07.2014,15:00 do 23:59

Účasť je potrebné potvrdiť !
Účastnícky poplatok: 3 eur

Miesto konania: Centrum voľného času, Rozmarínova ul. č. 2, Komárno
Kontakt: 0907218172,Jana Mačicová

« späť na titulku