FELVIDÉK SZÉPE 2014

od 22.03.2014,19:00 do 22:00

https://www.facebook.com/felvidekszepe

Miesto konania: JÓKAIHO DIVADLO V KOMÁRNE , Petőfiho ulica 1, Komárno / KOMÁROMI JÓKAI SZÍNHÁZ, Petőfi út 1, Komárom

« späť na titulku