Fedor Gabčan / Ľudia z pevnosti

od 22.04.2016,08:00 do 05.06.2016,08:00

Fedor Gabčan / Ľudia z pevnosti

Miesto konania: Galéria Limes, Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Ferences barátok utcája 31 , Komárno

« späť na titulku