Évadzáró gyerekfoglalkozás

od 14.06.2013,08:00 do 19:00

https://www.facebook.com/REVKLUB?hc_location=timeline

Miesto konania: Rév – Dom maďarskej kúltúry, Pevnostný rad 142, Komárno / Rév – Magyar kultúra háza, Pevnostný rad 142, Komárno
Kontakt: https://www.facebook.com/REVKLUB?hc_location=timeline

« späť na titulku