Európsky deň židovskej kultúry v Komárne / Zsidó Kultúra Európai Napja Komáromban

od 25.08.2013,10:00 do 18:00

https://www.facebook.com/events/201830709980357/

Európsky deň židovskej kultúry

ŽNO v Komárne už tradične usporiada celodenný program pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry. Záujemcov očakávame v poslednú augustovú nedeľu. Radi by sme vám poskytli nahliadnutie do pestrého sveta židovského náboženstva a kultúry. Program sa začína ráno na židovskom cintoríne a pokračuje v Menháze – Židovskom kultúrnom a spoločenskom stredisku. Na dvore bude postavený veľký stan, v ktorom budú prebiehať programy.
Komárno
25. augusta 2013

10:00 Pripomeňme si obete komárňanskej komunity – v tomto roku sme kvôli povodni neusporiadali spomienku na obete holokaustu. Pred Vysokými sviatkami, v mesiaci elul, si pripomíname všetkých našich súvercov, ktorí odpočívajú na našom cintoríne.
Slávnostný prejav prednesie rabín Zoltán Radnóti, účinkuje kantor Anatolij Klavanszkij
Miesto: Židovský cintorín, Ulica Zlatého muža 1
Program pokračuje v Menháze – Židovskom kultúrnom a spoločenskom stredisku (Ulica Eötvösa 15):

11:30 Budúcnosť komunity – rozhovor pri okrúhlom stole v synagóge
Úvodná prednáška: Igor Rintel, predseda, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR

12:30 Kóšer obed – Bina Stiefel, rebecen z Piešťan, ponúka kóšer obed – v stane postavenom na dvore synagógy, prednáška: Ako pripravujeme na sviatky?: rabín Zev Bina Stiefel

14:00 Kóšer víno – prednáška a ochutnávka – z pivníc rakúskej spoločnosti Hafner – prednáša a ochutnávku vedie predstaviteľ spoločnosti Ladislav Polák , distribútor pre Čechy a Slovensko
Na obed a ochutnávku je potrebná registrácia do 18. augusta t.r. na adrese kile@menhaz.sk

15:00 Barchesz – Promócia rodinného románu autorky Eszter Rubin, príprava barchesu, s autorkou sa rozpráva Dóra Miklós.

16:00 Historicko – vedecká prednáška v znamení jubileí významných osobností: – Sándor Scheiber – prednáša Mihály Risszovannij

16:45 Odovzdanie cien Kehila a Kehila Chaver v synagóge

17:00 To Life!- impresie židovskej kultúry – Koncert v synagóge – Asociácia náročného diváka (Bratislava)

Účinkujú:
Andrea Stankovská – Hallon (flauta, klavír a moderátorka)
Juraj Alexander – violončelo
Štefan Reiter – husle
Dušan Stankovský – klavír

Vstup je bezplatný

Všetky programy odznejú v dvoch jazykoch, po slovensky a po maďarsky, zabezpečíme simultánne tlmočenie.
Sponzori akcie: Úrad vlády Slovenskej republiky – kultúra národnostných menšín 2013, Mesto Komárno, VUC Nitra, ÚZ ŽNO, Nadácia EZRA, Národný kultúrny fond, JHF

Srdečne Vás očakávame!

Zsidó Kultúra Európai Napja

A Komáromi Zsidó Hitközség az elmúlt évek hagyományait követve újra egésznapos programmal vár minden érdeklődőt augusztus utolsó vasárnapján. Szeretnénk betekintést nyújtani a zsidó vallás és kultúra színes világába. A programnak délelőtt a zsidó temető, majd a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központ ad helyet. A ház udvarában ünnepi sátrat állítunk fel, itt lesznek a délutáni programok.
Komárom,

2013. augusztus 25.

10:00 Emlékezzünk a komáromi zsidó közösség áldozataira! Az idén az árvíz miatt elmaradt a Holokauszt áldozatainak júniusi emléknapja. Az őszi nagyünnepek előtti Elul hónapban a vészkorszakban elhunytak mellett mindazon hittestvéreinkre is emlékezünk, akik temetőnkben nyugszanak.
Ünnepi beszédet mond Radnóti Zoltán rabbi, közreműködik Klavanszkij Anatolij kántor
Helyszín: Zsidó temető, Aranyember utcája 1.
A program a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központban (Eötvös utca 15.) folytatódik:

11:30 A közösség jövője- kerekasztal beszélgetés a zsinagógában
Bevezető előadást tart: Igor Rintel, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége elnöke

12:30 Kóser ebéd – Bina Stiefel pöstyéni rebecen kóser ételeiből és ünnepváró gondolatok (rabbi Zev Stiefel) az udvaron felállított sátorban.

14:00 A kóser bor- előadás és borkóstoló- az ausztriai Hafner pincészet kóser boraiból- Ladislav Polák a cég szlovákiai és csehországi képviselője vezetésével.
Az ebédre és a borkóstolóra előzetes regisztráció szükséges a kile@menhaz.sk címen 2013. augusztus 18–ig.

15:00 Barhesz – Rubin Eszter zsidó családregényének bemutatója – Rubin Eszter könyvének bemutatója és barchesz készítés A szerzővel Miklós Dóra beszélget.

16:00 Tudománytörténeti előadás jubileumok jegyében: Scheiber Sándorról- előadó: Riszovannij Mihály.

16:45 Kehila és Kehila Haver díjak átadása a zsinagógában.

17:00 To Life!- a zsidó kultúra impressziói – Koncert a zsinagógában- az Igényes nézők egyesülete (Pozsony)
Közreműködnek:
Andrea Stankovká- Hallon (fuvola, zongora és narrátor)
Juraj Alexander- cselló
Štefan Reiter- hegedű
Dušan Stankovský- zongora
A belépés díjtalan. Valamennyi program kétnyelvű: szlovákul és magyarul hangzik el, szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Támogatók: Szlovák Köztársaság Kormányhivatala- Nemzetiségek kultúrája 2013 program, Komárom városa, Nyitra megye, Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetsége, EZRA Alapítvány, Nemzeti Kulturális Alap, JHF

Mindenkit szeretettel várunk.

« späť na titulku