Envirofilm 2013

od 27.06.2013,08:00 do 13:00

Informácie: www.envirofilm.sk

Miesto konania: Zichyho palác, Námestie gen. Klapku č. 9, Komárno

« späť na titulku