Dos Miradas – Dva pohl’ady / Dos Miradas - Két rálátás

od 06.09.2013,17:00 do 18:00

Otvorenie výstavy / Kiállítás megnyitása

Občianske združenie Pro Arte Danubií Vás srdečné pozýva na otvorenie výstavy

Daniela Jáuregui a Armando Martinez z Mexika

Dos Miradas – Dva pohl’ady

6. septembra 2013, o 17 hod. do Galérie Limes, Komárno, Ul. františkánov 31, SR
Výstavu otvoria: vystavujúci umelci
Hostitelka: PhDr. Veronika Farkas, historička umenia
Účinkuje: Daniela Jáuregui, performance
Výstavu podporilo: Samospráva mesta Komárno

Výstava je sprístupnená do 15. septembra 2013

Otvorené ut-pia 13-17 hod., so-ne podl’a dohovoru tel.: 0905/903 920, 0907/719 493 

Pozvanka / meghivo

Pro arte Danubií Duna Mente Művészetéért Polgári Társulás meghívja Önt és barátait

Daniela Jáuregui és Armando Martinez Mexikóból

Dos Miradas – Két rálátás 

című kiállítás megnyitójára

2013. szeptember 6.-án, 17 órára a Limes Galériába, Komárom SK, Ferencesek utcája 31.

A kiállítást megnyitják: a kiállító művészek
Házigazda: Farkas Veronika, művészettörténész
Közreműködik: Daniela Jáuregui, performance
A kiállítást támogatta: Komárom Város Önkormányzata.
Megtekinthető: 2013. szeptember 15-ig.
Nyitva kedd-péntek 13-17 óráig, szombat-vasárnap megegyezés szerint tel.: 00421/905/903 920, 00421/907/719 493

Miesto konania: Galéria Limes, Komárno Ul. Františkánov 31, Komárno / Limes Galéria, Komárom Ferencesek utcája 31, Komárom
Kontakt: Tel.: 035/7701143, mobil: 0907/719493 E-mail: galerialimes@gmail.com

« späť na titulku